Disclaimer

Inhoud
De op deze website getoonde informatie wordt door qost.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Links
Op onze website staan bepaalde (hyper)links die naar websites van derden gaan. Deze sites zijn geen eigendom van Qost®

Qost® kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.
 
Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van qost.nl Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van qost.nl.
Merk Qost®
Het merk Qost is registreerd bij het BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) onder depotnummer: 1400555 
 
Privacy
Alle gegevens die je invoert worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Qost® zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Qost®zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.
Voor meer informatie kan je onze privancy policy nalezen.